aMASE

Jag Läser

Öva läsning med mer än 3000 meningar och ord samt mer än 100 tillhörande bilder.

Träna Matte

En utmanande och lärorik app för att träna matematik.

Lära Läsa

En interaktiv app med fina bilder för barn som håller på att lära sig läsa.

Min Saga

En app där ditt barn kan skapa sin egen saga.